Проекти

Тук можете да намерите избрани практически примери за работата ни върху някои специфични проекти.
Four For Music

Създаване на корпоративна идентичност и мрежа от уебсайтове

Four For Music / Електронен бизнес

Компанията Four For Music Ltd. развива своята основна дейност в сферата на музикалния бизнес и професионалните звукозаписи. Разширявайки тази дейност, компанията има нужда както от ясна корпоративна идентичност, така и от онлайн присъствие с цел представяне на своите услуги и електронна търговия. За целта ни беше поставена задачата да създадем корпоративен логотип и мрежа от уебсайтове за всяка дейност на Four For Music Ltd.

Всички проекти